Onderbouw

De eerste twee leerjaren van het VMBO vormen de onderbouw. De onderbouw bereidt leerlingen voor op de bovenbouw. Leerlingen worden op basis van verschillende gegevens geplaatst in één van de leerwegen. We gebruiken daarvoor de informatie van de basisschool, de Citoscores en onze instaptoets.

Passende begeleiding

Wij geven graag onderwijs dat het beste past bij de leerling. In de onderbouw hebben we daarom gekozen om in de nieuwe school in leerwerkhuizen te gaan werken. Deze onderwijsvorm biedt mogelijkheden om de lesstof op verschillende manieren aan te bieden. Omdat geen enkele leerling hetzelfde is en op dezelfde manier leert, kunnen we zorgen voor een passende begeleiding binnen een klein team en op een eigen plek. We bereiden ons daarop voor. Op een aantal plekken op de huidige locaties ziet u onderdelen van leerwerkhuizen terug.
Lees hier meer over onze begeleiding...

Rekenen en Taal

In de onderbouw besteden we extra aandacht aan twee basisvaardigheden: rekenen en taal. We vinden taal- en rekenvaardigheden erg belangrijk voor onze leerlingen, omdat ze deze hun hele schoolloopbaan en verdere leven nodig hebben. Tegelijk leggen deze vaardigheden ook een goede basis voor andere vakken. Met een goede taalbeheersing gaat het leren gewoon beter. In de eerste maanden op school bekijken we welke leerlingen voor taal en rekenen extra begeleiding nodig hebben. Sommige leerlingen kunnen het niveau direct aan, anderen hebben wat extra’s nodig en weer anderen krijgen zelfs een dyslexie- of dyscalculiepasje. Op vertoon waarvan passende begeleiding gegeven kan worden.

Praktische Sectororiëntatie

In de onderbouw nemen alle leerlingen deel aan de praktische sectororiëntatie. De leerlingen kunnen tijdens deze lessen ruiken en proeven aan de beroepssectoren in de bovenbouw. Op deze manier kunnen zij hun keuze vergemakkelijken als zij een overstap maken naar één van de sectoren: Zorg & Welzijn, Groen, Economie of Techniek. Ook de docenten, die deze lessen verzorgen, adviseren of een leerling geschikt is voor een bepaalde sector.